دیپلمات 11(ساسان)
مجموعه ساختمانی دیپلمات – ولنجک خ یازدهم ساسان
  • شرکت دیپلمات
  • مهندس علیرضا ذولفقاری

مجموعه ساختمانی دیپلمات – ولنجک خ یازدهم ساسان